ترجمه مقاله

پرسپکتیو

perspektiv

۱. تصویر فضایی یا سه‌بعدی یک شیء، ساختمان، یا منظره.
۲. تکنیک‌هایی که به کمک آن می‌توان با بهره‌گیری از قوانین دیدگانی و مهندسی از مناظر و اشیای سه‌بعدی، تصاویری رسم کرد که بزرگی، کوچکی، دوری، و نزدیکی هر جزء در آن به‌خوبی نشان داده شده است.
۳. چشم‌انداز؛ منظره.

ترجمه مقاله