ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

پردروغ

pordoruq

۱. بسیار دروغ‌گو؛ دروغ‌پرداز.
۲. پر از دروغ؛ پر از کذب.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما