ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پردازنده

pardāzande

۱. پرداخت‌کننده.
۲. جلا‌دهنده.
۳. [قدیمی] آرایش‌دهنده.
۴. پول‌دهنده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ