ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرخوارگی

porxāregi

پرخواری؛ پرخوری؛ شکم‌پرستی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ