ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پخمگی

paxmegi

کودنی؛ کم‌هوشی.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ