ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پتاره

patāre

قلم‌موی درشت یا چیزی شبیه جاروب که با آن آهار به پارچه می‌زنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ