ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاک کننده

pākkonande

آن‌که چیزی را پاک و تمیز کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ