ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پاده بان

pādebān

۱. گله‌بان؛ شبان؛ چوپان.
۲. نگهبان؛ پاسبان.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ