ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پادنگ

pādang

۱. چوبی شبیه تخماق در دستگاه برنج‌کوبی که آن را با پا حرکت می‌دهند و شلتوک را با آن می‌کوبند تا برنج از پوست جدا شود.
۲. نوعی ساعت که پاندول آن شبیه پادنگ است.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ