ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ویتامین

vitāmin

ترکیبات آلی مختلفی که در اغلب مواد غذایی وجود دارد و به دلیل نقش موثر در فرایندهای سوخت‌وساز بدن، کمبود هر یک از آن‌ها می‌تواند موجب ضعف و سستی و گاه بیماری شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ