ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ون

van

۱. درخت زبان‌گنجشک.
۲. بنه؛ حبةالخضرا؛ وندانه.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما