ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وقایت

ve(a)qāyat

نگه‌داری؛ حفظ و صیانت.

پاسداری، حفاظت، حفظ، نگاهداشت، نگهداری

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ