ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

وغد

لغت‌نامه دهخدا

وغد. [ وَ ] (ع ص ) سست خرد و گول . (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء). || ناکس . فرومایه . (غیاث اللغات ) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || (اِ) کودک .(ناظم الاطباء) (اقرب الموارد). || خدمتگزار قوم . (اقرب الموارد). || کمینه . (غیاث اللغات ). || بنده . (ناظم الاطباء). نوکر و خدمتگ

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما