ترجمه مقاله

وسواس

vasvās

۱. (روان‌شناسی) تردیدی آزاردهنده در مورد بعضی امور، به‌ویژه پاکیزگی.
۲. (اسم مصدر) [مجاز] دقّت بسیار در جزئیات.
۳. دودلی؛‌ تردید.
۴. [قدیمی] اندیشۀ بد.

تردید، دودل، دودلی، شبهه، شک، قلق، مالیخولیا، وسوسه، هاجس

ترجمه مقاله