ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ورا

varā

۱. سوا؛ جز.
۲. [قدیمی] عقب؛ پس؛ پشت.

۱. پس، پشت، خلف، عقب
۲. آنسو، بالا، فرا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما