ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وجد

vajd

۱. خوشی؛ خوشحالی؛ شادی.
۲. (تصوف) حالت خوشی گذرا در سالک که با خروش و دست‌افشانی همراه است.

انبساط، ذوق، سرور، شعف، شور، شوق، شیفتگی، فرح

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ