ترجمه مقاله

وثیقه

vasiqe

۱. (حقوق) مالی که متهم برای آزادی خود نزد دادگاه به رهن می‌گذارد.
۲. عهد؛ پیمان.
۳. مالی که در برابر دریافت وام نزد وام‌دهنده می‌گذارند.

تضمین، رهن، رهینه، ضمانت، گروی

پشتوانه

ترجمه مقاله