ترجمه مقاله

واعظ

vā'ez

وعظ‌کننده؛ پنددهنده؛ اندرزدهنده.

اندرزگو، خطیب، محدث، مذکر، ناصح، نصیحتگو

سخنران، سخنور

ترجمه مقاله