ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

واجد

vājed

۱. دارنده؛ دارا.
۲. (تصوف) ویژگی سالکی که در حالت وجود است.
۳. از نام‌های خداوند.

۱. حائز، دارا، دارنده
۲. توانگر، غنی، منعم
۳. پیچک، عشقه

دارا

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما