ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هندل

hendel

میله‌ای دراز که با حرکت دادن و چرخاندن آن موتور را روشن می‌کنند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ