ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همیان

hamyān

کیسۀ درازی که در آن پول می‌ریختند و به کمر می‌بستند؛ کیسۀ پول.

بدره، صره، کیسه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ