ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

همگر

hamgar

۱. به‌هم‌آورنده؛ پیونددهنده.
۲. [قدیمی] بافنده.
۳. [قدیمی] رفوگر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ