ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هماورد

ham[']āvard

حریف؛ هم‌نبرد؛ نسبت دو نفر با هم که با یکدیگر نبرد کنند؛ هماویز.

حریف، رقیب، معارض، هماور، همزور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ