ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هلیله

halile

۱. میوه‌ای خوشه‌ای کوچک از خانوادۀ بادام به‌رنگ زرد که مصرف دارویی دارد.
۲. درختی بزرگ با برگ‌های دراز و باریک که در هندوستان می‌روید و میوۀ هلیله از آن به‌دست می‌آید.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ