ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هره

horre

گیاهی سمی که در کشتزار جو و گندم می‌روید و غوزه‌ای شبیه ‌غوزۀ خشخاش دارد.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما