ترجمه مقاله

هرماس

ho(a)rmās

= اهریمن: ◻︎ از ره نام همچو یکدگرند / سوی بی‌عقل هرمس و هرماس (ناصرخسرو: ۴۳۸).

۱. ابلیس، اهریمن، شیطان،
۲. اسد، شیر

ترجمه مقاله