ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

هذیان

haz[a]yān

۱. بیهوده گفتن در حالت بیماری یا خواب.
۲. (اسم) گفتار بیهوده و غیرمعقول در حال بیماری و اشتداد تب.
۳. [مجاز] بیهوده‌گویی؛ پریشان‌گویی.

اوهام، بیهوده، پراکندهگویی، پرتوپلا، پریشانگویی، چرتوپرت، سرسام، غاب، یاوه

چرند

هذیان

لغت‌نامه دهخدا

هذیان . [ هََ ذَ ] (ع مص ) بیهوده دراییدن از بیماری و خواب و جز آن . (منتهی الارب ). چرند و پرند. گفتار بیهوده . پرت و پلا. (یادداشت به خط مؤلف ). تکلم غیرمعقول از بیماری یا جز آن . (اقرب الموارد) : من این همه ز طریق مطایبت گفتم مگر نگویی کاین

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما