ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

هادم اللذات

hādemollazzāt

۱. ویران‌کنندۀ لذت‌ها.
۲. [مجاز] مرگ.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ