ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نکته پرداز

noktepardāz

نکته‌پرور؛ نکته‌آرا؛ کسی که نکته یا مطلبی را خوب ادا کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ