ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نوغان

no[w]qān

۱. کرم ابریشم.
۲. پیلۀ کرم ابریشم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ