ترجمه مقاله

نقاله

naqqāle

ابزاری مدرج به شکل نیم‌دایره که برای اندازه‌گیری زاویه به‌ کار برده می‌شود.

گونیا

ترجمه مقاله