ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نصر

nasr

۱. یاری کردن.
۲. یاری.
۳. (صفت) یاری‌کننده.
۴. (اسم) صد‌ودهمین سورۀ قرآن کریم، مکی، دارای ۳ آیه؛ إذا جاء؛ تودیع.

عون، کمک، مدد، نصرت، یاری

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما