ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نسیم

nasim

۱. جریان ضعیف هوا که جهت وزش آن در مواقع مختلف تغییر می‌کند مانند نسیم خشکی هنگام شب به سمت دریا و نسیم دریا هنگام روز به جانب خشکی؛ هوای خنک؛ باد ملایم.
۲. [قدیمی] بوی خوش.

باد، بویخوش، صبا، نفس، وزش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ