ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نرم نرمک

narmnarmak

نرم‌نرم؛ آهسته‌آهسته.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ