ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نخشبی

naxšabi

۱. مربوط به نخشب.
۲. از مردم نخشب.
۳. (اسم) (زیست‌شناسی) نوعی انگور.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ