ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نحن

لغت‌نامه دهخدا

نحن . [ن َ ن ُ ] (ع ضمیر، اِ) ما. (منتهی الارب ). ضمیری است که با آن دو تن یا جماعتی از خویشتن خود خبر میدهند.(از اقرب الموارد) (منتهی الارب ). و آن مبنی بر ضم است . (منتهی الارب ). ضمیر منفصل برای متکلم معالغیر.- مانحن فیه ؛ آنچه در آنیم . موضوع

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما