ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نحله

nehle

۱. مذهب؛ دیانت.
۲. (فقه، حقوق) بخشش؛ هبه.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] کابین‌ زن دادن.

آیین، دین، کیش، مذهب، مسلک، مشرب

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما