ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناکاردیده

nākārdide

ناآزموده؛ بی‌تجربه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ