ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناکاردان

nākārdān

آن‌که در کاری مهارت ندارد؛ بی‌هنر.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ