ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

نامنظم

nāmonazzam

آنچه دارای نظم‌وترتیب نباشد؛ بی‌نظم‌وترتیب.

آشفته، بیترتیب، بینظم، پخش، پراکنده، پریشان، شلخته، شوریده، نابسامان، نامرتب ≠ مرتب

نا به سامان، بی سامان

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما