ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نامبرده

nāmborde

۱. آن‌که نام او در جایی یا در نوشته‌ای برده شده.
۲. ذکر‌شده؛ مذکور.
۳. نامدار.

مذکور، مزبور، یادشده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ