ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نافه

nāfe

۱. ناف‌مانند؛ مانند ناف.
۲. (زیست‌شناسی) کیسۀ کوچکی که زیر شکم آهوی مشک قرار دارد و مشک از آن خارج می‌شود.
۳. [مجاز] ماده‌ای که در ناف آهوی مشک جمع می‌شود؛ مشک.

مشکدان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ