ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناسره

nāsare

۱. غیر خالص.
۲. کلام نازیبا و نارسا.
۳. [قدیمی] زر قلب؛ پول معیوب.

آمیخته، شهروا، غشدار، غشی، قلب، ناخالص ≠ سره

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ