ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نارنجک

nārenjak

گلوله‌ای از مواد محترقه به اندازۀ نارنج که هنگام به زمین خوردن منفجر و باعث خرابی و تلفات می‌شود.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ