ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

می خوار

meyxār

کسی که شراب می‌خورد؛ باده‌خوار؛ شراب‌خوار.

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما