ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

میله

mile

۱. جسمی باریک، استوانه‌ای، و معمولاً فلزی؛ میل.
۲. میلۀ باریک فلزی برای بافتنی؛ میل بافتنی.
۳. (زیست‌شناسی) رشته‌ای باریک در زیر پرچم گل؛ فیله.

مفتول

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ