ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مکلل

mokallal

۱. اکلیل‌نهاده؛ تاج بر سر گذاشته.
۲. زیورداده؛ آراسته‌شده.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ