ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مو برداشتن

۱. ترکخوردن، ترک برداشتن
۲. ایجاد شکستگیظریف کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ