مونولوگ

monolog

در تئاتر، قسمتی از نمایش که یک هنرپیشه به‌تنهایی در صحنه ظاهر شود و با خود حرف بزند.

۱. تکگویی
۲. گفتگوی با خود، حدیثنفس

خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما