ترجمه مقاله

موزیکال

muzikāl

۱. مربوط به ‌موسیقی.
۲. با موسیقی.

ترجمه مقاله